Kraftlaget vil til enhver tid tilrettelegge for at vi har en trygg og sikker strømleveranse til kundene våre. Vedlikehold, oppgraderinger og investeringer utføres gjennom hele året. Vær og vind rår vi ikke over, og feil vil kunne oppstå. Ring vakttelefonen vår på 72 42 80 01 hvis det skulle bli en feilsituasjon.