Som kjent ble nettdelen av Kraftlaget en del av TrønderEnergi Nett fra 1. januar 2018.

Henvendelser til TrønderEnergi Nett må skje til 73 50 00 50 ved feil eller nettilkoblingssaker.

Se evt. tronderenerginett.no for mer kontaktinformasjon.

NB: Ved endring av abonnement eller fakturaspørsmål ta kontakt via epost til: kundeservice@krk.no frem til påsken

Praktisk overføring av nettjenester vil skje i løpet av våren 2018. Første faktura vil komme ca i midten av april. Ditt kundeforhold overføres automatisk,- uten at du trenger å gjøre noe.

VAKTTELEFON

Fra 15. desember 2017 vil nettsentralen i Trønderenergi Nett overta styring og kontroll av nettet i Kvikne og Rennebu. Ring 73 50 00 50 ved feil på strømnettet, åpent 24 timer.

NETTLEIE FRA 1. JANUAR 2018

Nettleie privat er produkter beregnet for boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift og bolig.
NEH-L
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V:
Fastbeløp: 1875 kr/år
Energipris: 42,6 øre/kWh  
Priser inkl. forbruksavgift, avgift til Enova og mva.

Fullstendig prisoversikt finner du på tronderenerginett.no.